FANDOM


AnteikuCuriosidades sobre Nanatsu no TaizaiHinami Fueguchi
Ichigo KurosakiKaneki Ken/Haize SazakiKen Kaneki
Nishiki NishioRize KamishiroTokyo Ghoul
Tooru MutsukiTouka KirishimaWiki Tokyo Ghoul
Yakumo OomoriYoshimura
Arquivo:13245365 188369058224396 4021889855202891540 n.jpgArquivo:251339.jpgArquivo:35155842 2203359549704406 5432527742698520576 n.jpg
Arquivo:546902.jpgArquivo:Bankai-0.jpgArquivo:Bankai-1.jpg
Arquivo:Bankai.jpgArquivo:Depois apago-0.jpgArquivo:Depois apago-1.jpg
Arquivo:Depois apago-1461274503.jpgArquivo:Depois apago-2.jpgArquivo:Depois apago-3.jpg
Arquivo:Depois apago.jpgArquivo:Download (14).jpgArquivo:Download (15).jpg
Arquivo:Download (16).jpgArquivo:Download (17).jpgArquivo:Estarossa.jpg
Arquivo:Feminino.pngArquivo:Gideon.jpgArquivo:Hinami.png
Arquivo:Ichigo-vs-ginjo-getsuga-tensho-o.gifArquivo:Images (22).jpgArquivo:Jason.jpg
Arquivo:Kaneki-0.jpgArquivo:Kaneki-profile.jpgArquivo:Kaneki.jpeg
Arquivo:Kaneki.jpgArquivo:Kaneki.pngArquivo:Kaneki (Humano).jpg
Arquivo:Kaneki (Pós Aogiri).jpgArquivo:Kaneki Cover Vol 7.pngArquivo:Kaneki Ken.jpg
Arquivo:Kaneki re.pngArquivo:King-0.jpgArquivo:King.jpg
Arquivo:Kuroneki.jpgArquivo:Macho.pngArquivo:NNT.jpg
Arquivo:NNT.pngArquivo:Porra.jpgArquivo:Revolume1coverhaisesasaki.png
Arquivo:Sasaki.jpgArquivo:Screenshot 119.pngArquivo:Screenshot 120.png
Arquivo:Screenshot 122.pngArquivo:Screenshot 126.pngArquivo:Screenshot 127.png
Arquivo:Tokyo Ghoul.pngArquivo:Tokyo Ghoul volume 1.jpgArquivo:Tooru.png
Arquivo:Touka-Kirishima-tokyo-ghoul-37899982-352-500.jpgArquivo:Touka..jpgArquivo:Touka re.png
Arquivo:Yoshimura.jpgArquivo:Zeldris.jpg